Zpět na: bestMusic.cz » Kluby » Rock Café

Rock Café

Popis

Kultovní pražský klub Rock Café byl ve svých začátcích neodmyslitelně spjat s uměleckým sdružením Nový horizont. Toto dobrovolné sdružení založili Jaroslav Zajpt, který stál jako předseda v jeho čele, dále pak V.Chrenovský, J.Raušer, R.Skokan, P.Zvolenský, J.Šimeček, D.Šustr a J.Vondrášek, kteří tvořili koordinační radu. Dne 5.ledna 1990 vyšlo prohlášení této umělecké skupiny a 22.ledna se konala valná hromada a Nový horizont se stal pevně právně registrovanou agenturou. Hlavním úkolem Nového horizontu bylo sdružovat odlišné skupiny umělců, poskytovat jim především agenturní, právní a manažerskou pomoc, a pak dále podporovat všechny mladé začínající skupiny a interprety.

Název: Rock Café
Město: Praha
Adresa: Národní 20, 110 00 Praha 1
URL: http://www.rockcafe.cz/
Telefon: +420/224 933 947
Otevírací doba: Pondělí – pátek 10:00 – 03:00, Sobota 17:00 – 03:00, Neděle 17.00 – 01:00

Program

 
TOPLIST.cz